Φωτοερμηνεία για όρια οικοπέδου

Φωτοερμηνεία σε αεροφωτογραφία / αεροφωτογραφίες για  καταπάτηση σε όριο / όρια  ιδιοκτησίας

Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφίες  μπορούμε να εντοπίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τα καταπατημένα  όρια της ιδιοκτησίας σας. Τα όρια (όριο)  της ιδιοκτησίας σας  που μπορούν να εντοπιστούν από την μελέτη των σχετικών αεροφωτογραφιών είναι : δενδροστοιχίες- δέντρα- δέντρο , φυτοφράχτης, μάντρα -μαντρότοιχος, βαθμίδα -βαθμίδες, σύρμα – συρματόπλεγμα κ.α.

oria aerofotografia idiokthsia

Τα ως άνω ευρήματα παρατίθενται σε αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών  για οποιαδήποτε χρήση (δικαστική, πολεοδομία ..κ.α.)

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για την καταπάτηση σε όριο – όρια ιδιοκτησίας

  • τοπογραφικό διάγραμμα ιδιοκτήτη -αντιδίκου με συντεταγμενες ΕΓΣΑ 87
  • Παλαιό-παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα
  • Χάρτη ΓΥΣ 1:5000
  • Ορθοφωτοχάρτη – ορθοφωτοχάρτες
  • Πρόσφατες επίγειες φωτογραφίες στις οποίες να εμφανίζονται στοιχειά όπως βαθμίδα,σύρμα,συρματόλεγμα,μάντρα,μαντρότοιχος,δέντρα,δέντρο ν…(εφόσον είναι ορατά κατά την λήψη)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή εντοπισμό σε όριο ή των όρια της ιδιοκτησίας σας μέσω αεροφωτογραφιας /αεροφωτογραφιες , επικοινωνήστε μαζί μας.