Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό βαθμίδων- λιθοσωρών- μαντρότοιχων.

Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό βαθμίδων- λιθοσωρών- μαντρότοιχων.

Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη βαθμίδας, λιθοσωρού,μαντρότοιχου  και ξερολιθιάς εντός της  ιδιοκτησίας  σας   σε   οποιαδήποτε   περιοχή  της Ελλάδος και παράλληλα να εξετάσουμε την διαχρονική θέση της με την βοήθεια αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών  διαφόρων ετών (*), συντάσσοντας και αντίστοιχη έκθεση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών, δικαστήρια, πολεοδομία κ.α..

Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό βαθμίδων- λιθοσωρών- μαντρότοιχων.

Τι είναι η ξερολιθία;

Πρόκειται για τοίχο κατασκευασμένο από πέτρες και χρησιμοποιείται για την δημιουργία καλλιεργήσιμης γης σε βαθμίδες κυρίως σε πλάγιες. Με την ξερολίθια επιτυγχάνεται η συγκράτηση του εδάφους και παράλληλα αποτελεί και αδιαμφισβήτητο διαχρονικό διαχωριστικό όριο μεταξύ  δυο ιδιοκτησιών ,μιας που αποτελεί φράχτη.

(*) αεροφωτογραφίες των ετών:
1929,1930,1931,1932,1933,19341,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990, 1991,1992,1993,1994,1995,1996, 1997 ,1998 ,1999, 2000, 2001, 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018.

Οι ως άνω αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση). Η πλειοψηφία τους είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό βαθμίδων- λιθοσωρών- μαντρότοιχων. επικοινωνήστε μαζί μας.