Χάραξη αποτελεσμάτων φωτοερμηνείας στο πεδίο.

      Μετά την έκθεση φωτοερμηνείας τα όποια αποτελέσματα προκύψουν ,όπως η παλαιά  θέση ξερολιθιάς ,μαντρότοιχου, κατοικίας, πηγαδιού και άλλα, μπορούμε να τα αποτυπώσουμε στο πεδίο (στην ιδιοκτησία σας ) έτσι ώστε να διαπιστώσετε επ’ ακριβώς την θέση των ως άνω ευρημάτων πριν αυτά καταπατηθούν ή γκρεμιστούν.
Η ως άνω διαδικασία της χάραξης στο οικοπεδό σας – ιδιοκτησία σας γίνεται με την χρήση υπερσύγχρονων τοπογραφικών οργάνων με την μεγίστη δυνατή ακρίβεια.