Φωτοερμηνεία σε Αυθαίρετο –Αυθαίρετα

Φωτοερμηνεία σε Αυθαίρετο –Αυθαίρετα απόδειξη χρόνου κατασκευής

Ερωτήσεις με απαντήσεις.

Φωτοερμηνεία σε Αυθαίρετο –Αυθαίρετα

Δεν θυμάμαι το έτος κατασκευής του αυθαιρέτου μου. Τι πρέπει να κάνω;
Θα πρέπει να επιλέξετε χρονική περίοδο που πιστεύετε ότι είχε κατασκευαστεί το αυθαίρετο σας. Για παράδειγμα εάν πιστεύετε ότι είχε κατασκευαστεί την περίοδο 1980- 1990 θα πρέπει να μελετήσουμε αρχικά αεροφωτογραφίες του έτους 1982 και 1983, διότι εφόσον εντοπιστεί, το πρόστιμο της νομιμοποίησης μειώνεται αρκετά.
 Μπορείτε να εντοπίσετε κατασκευή που βρίσκεται κάτω από δέντρο;
 Θα εξαρτηθεί από τις αεροφωτογραφίες ,την εποχή αεροφωτογράφησης καθώς και από το πλήθος των λήψεων.
 Έχετε δικό σας αρχείο αεροφωτογραφιών;
 Διαθέτουμε μεγάλο αρχείο αεροφωτογραφιών κυρίως για τον Νομό Ευβοίας. Όμως μπορούμε να προμηθευτούμε αεροφωτογραφίες για οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας από δημοσιές υπηρεσίες. Η φωτοερμηνεία γίνεται πάντα με  αεροφωτογραφίες του δημοσίου.
 Ποια η διαδικασία της φωτοερμηνείας από το γραφείο σας;
 Αρχικά εντοπίζουμε το αυθαίρετο σας. Στην συνέχεια αγοράζουμε τις αεροφωτογραφίες (ή μας τις προμηθεύετε εσείς). Ακολουθεί ο στερεοσκοπικός έλεγχος αεροφωτογραφιών ώστε να διαπιστώσουμε εάν εντοπίζεται το αυθαίρετο σας και τέλος εφόσον τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά τότε γίνεται και η σύνταξη της έκθεσης φωτοερμηνείας.
 Έχω ένα αυθαίρετο εκτός σχεδίου και ο δασικός χάρτης το αναφέρει ως Δ.Α να προβώ σε νομιμοποίηση του;
 Σας συστήνουμε να μην προβείτε στην νομιμοποίηση εάν δεν κάνετε πρώτα αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη. Εφόσον αλλάξει ο χαρακτηρισμός της έκτασης σας σε Α.Α. τότε να κάνετε την τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας.Η πρόταση μας ακολουθεί την τρέχουσα νομοθεσία δίχως να ληφθούν υπόψιν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.
 Μπορείτε να με προμηθεύσετε αεροφωτογραφίες, που χρειάζομαι  για αυθαίρετο μου και να μου τις στείλετε στην διεύθυνση που θα σας υποδείξω;
 Για να προβούμε σε αγορά αεροφωτογραφιών θα πρέπει να γίνει και ο στερεοσκοπικός έλεγχος. Εφόσον γίνει και ο στερεοσκοπικός έλεγχος τότε σας στέλνουμε και τις αεροφωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Φωτοερμηνεία σε Αυθαίρετο– Αυθαίρετα, επικοινωνήστε μαζί μας.