Συχνές ερωτήσεις σχετικά με αεροφωτογραφίες για φωτοερμηνεία

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με αεροφωτογραφίες για φωτοερμηνεία Το γραφείο σας προμηθεύει αεροφωτογραφίες; Το γραφείο μας προμηθεύει και αποστέλλει αεροφωτογραφίες  μόνο σε πελάτες που μας αναθέτουν στερεοσκοπικό έλεγχο ή έκθεση. Επειδή οι αεροφωτογραφίες (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) δεν αποτελούν αποδεικτικό υλικό (σύμφωνα […]

Online Προσφορά

Online Προσφορά για εύρεση αεροφωτογραφιών, στερεοσκοπικό έλεγχο και έκθεση φωτοερμηνείας. Συμπληρώστε τη φόρμα ή εναλλακτικά , κάντε κλικ εδώ για να προχωρήσετε. Εντοπίστε την ιδιοκτησία σας και στη συνέχεια παραθέστε τις συντεταγμένες Χ,Υ που εμφανίζονται στο κέντρο της  (μπορείτε να δείτε […]