Συχνές ερωτήσεις σχετικά με αεροφωτογραφίες για φωτοερμηνεία

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με αεροφωτογραφίες για φωτοερμηνεία Το γραφείο σας προμηθεύει αεροφωτογραφίες; Το γραφείο μας προμηθεύει και αποστέλλει αεροφωτογραφίες  μόνο σε πελάτες που μας αναθέτουν στερεοσκοπικό έλεγχο ή έκθεση. Επειδή οι αεροφωτογραφίες (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) δεν αποτελούν αποδεικτικό υλικό (σύμφωνα […]