Άλλες Υπηρεσίες

♦  Συστάσεις καθέτων και οριζοντίων ιδιοκτησιών (για συμβολαιογραφική χρήση).
♦  Προϋπολογισμοί έργων και για εκ νέου κατασκευές και για αποπερατώσεις υπαρχόντων.
♦  Σύνταξη Ειδικού Κόστους Οικοδομής (Ε.Κ.Ο).
♦  Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ).
♦  Σύνταξη πινάκων Ι.Κ.Α. που αφορούν ημερομίσθια οικοδομών παντός τύπου (Πινάκας 1,2,3).
♦  Φωτορεαλισμός

Αφήστε μια απάντηση