Προσοχή στις υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτητών αυθαιρέτων για την παλαιότητα κατασκευής.

Επικρατεί η άποψη από ορισμένους μηχανικούς ότι για την απόδειξη της παλαιότητας κατασκευής- αυθαιρέτου  αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία να αναγράφει το έτος κατασκευής αυτής.

Έτσι ο μηχανικός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το πότε κατασκευάστηκε το κάθε ένα αυθαίρετο και δεν έχει κυρώσεις  καθώς αποδέχεται την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη .

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να επιβληθούν νομικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες για ψευδή δήλωση καθώς και καταβολή του προστίμου με σημερινές τιμές.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτων αποτελούν συνοδευτικό έγγραφο απόδειξης παλαιότητας αυθαιρέτου και όχι αποδεικτικό παλαιότητας  σύμφωνα με την εγκύκλιο 13 παρ. 12 του ΥΠΕΚΑ.

Αφήστε μια απάντηση