Δικαιολογητικά για διενέργεια έκθεσης φωτοερμηνείας

Δικαιολογητικά για την  σύνταξη εκθέσεως φωτοερμηνείας 

  • Τοπογραφικό διάγραμμα (παλαιό ή με συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α ’87).
  • Αεροφωτογραφίες  διαφόρων ετών (στερεοσκοπικές ή μονοεικονικές) που αφορούν την ερευνώμενη έκταση. 
  • Τίτλους ιδιοκτησίας (όπου είναι απαραίτητο).
  • Κ.Α.Ε.Κ. (όπου είναι απαραίτητο).
  • Έγγραφα από δημόσιες  υπηρεσίες (όπου είναι απαραίτητο).
  • Δικογραφία (όπου είναι απαραίτητο).

Αφήστε μια απάντηση