Τεχνολογικός εξοπλισμός

Το γραφείο μας διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό για την παροχή όλων των υπηρεσιών τόσο στο δασοτεχνικό  όσο και στο τεχνικό τμήμα, όπως :

♦ Ταχύμετρο.

♦ Γεωδαιτικό σταθμό (Global Positioning System) με ακρίβεια μέτρησης χιλιοστού.

♦ G.P.S  Handheld.

♦ Εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό για την διενέργεια φωτοερμηνείας.