Εντοπισμός κατασκευής / κατασκευές από αεροφωτογραφία

Εντοπισμός κατασκευής / κατασκευές από αεροφωτογραφία Με την ερμηνεία αεροφωτογραφιών μπορούμε να εντοπίσουμε κατασκευή και κατασκευές ,με αεροφωτογραφία ή αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών, όπως : Εντοπισμός -Προσδιορισμός  Μεταλλική κατασκευή  Ξύλινες κατασκευές  Κατασκευές από μπετόν  Κατασκευή από πέτρα  Κεραμοσκεπές (μονόριχτη, δίρριχτη τετράριχτη […]