Φωτοερμηνεία για Ρέμα

Με την ερμηνεία αεροφωτογραφιών διάφορων ετών  μπορούμε μέσω της στερεοσκοπικής παρατήρησης (αεροφωτογραφίας /αεροφωτογραφίες) να εντοπίσουμε ρέμα – ρέματα, ρυάκια και ρευματίδια. Επίσης με αεροφωτογραφία ή αεροφωτογραφίες μπορούμε να εντοπίσουμε την κοίτη του ρέματος , την ροή  του (ρους), την οριογραμμή του, […]

Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό ρεμάτων (ρέμα) –ρευματιδίων-ρυακιών.

Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό ρεμάτων (ρέμα) –ρευματιδίων-ρυακιών. Με την ερμηνεία αεροφωτογραφιών διάφορων ετών μπορούμε μέσω της στερεοσκοπικής παρατήρησης (αεροφωτογραφίας /αεροφωτογραφίες) να εντοπίσουμε ρέμα – ρέματα, ρυάκια και ρευματίδια. Επίσης με αεροφωτογραφία ή αεροφωτογραφίες μπορούμε να εντοπίσουμε: την κοίτη του ρέματος , […]