Δωρεάν έλεγχος αεροφωτογραφιών

Ο Δωρεάν έλεγχος αεροφωτογραφιών γίνεται : Με την επίσκεψή σας στο γραφείο μας, μπορούμε να εξετάσουμε παρουσία σας ,τις αεροφωτογραφίες που διαθέτετε (ένα στερεοζεύγος)  και να σας παραθέσουμε προφορικά τα όποια συμπεράσματα προκύψουν από την ως άνω μελέτη. Ο Δωρεάν έλεγχος […]