Αεροφωτογραφίες

αεροφωτογραφιες

Αεροφωτογραφίες για  μελέτες φωτοερμηνειας  από δημόσιες υπηρεσίες. Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα έτη των αεροφωτογραφιών που υπάρχουν για την ιδιοκτησία σας, συμπληρώστε την online φόρμα  , είτε παραθέστε μας τις συντεταγμένες x και y τηλεφωνικά. -Τα έτη των λήψεων αεροφωτογραφιών ποικίλουν ανάλογα με την […]