Άλλες Υπηρεσίες

alt

♦ Θέματα Κτηματολογίου και  δασικών χαρτών. ♦ Διαχειριστικες μελέτες ♦ Χαρτογράφηση δασών και δασικών εκτάσεων. ♦ Ιδιοκτησιακά δασών. ♦ Πάσης φύσεως δασικά θέματα. ♦ Ενημέρωση σε θέματα θηραματοπονίας και αλιείας ορεινών όγκων. ♦ Ενημέρωση για θέματα αγροτουρισμού. ♦ Δασικοί Χάρτες-Αντιρρήσεις  ♦ Μετατροπή […]

Πράξεις Χαρακτηρισμού

Πράξεις Χαρακτηρισμού Δασαρχείου -Ενστάσεις.  Η διαδικασία  χαρακτηρισμού της μορφής μιας έκτασης  (αγροτικής, χορτολιβαδικής και δασικής) από το Δασαρχείο ονομάζεται Πράξη Χαρακτηρισμού. -Το γραφείο μας σας παρέχει την δυνατότητα  σας συμβουλέψει για περαιτέρω ενέργειες προτού προβείτε στην διαδικασία  πράξεως χαρακτηρισμού. -Εξετάζουμε […]