Ερμηνεία αεροφωτογραφίας για μονοπάτι

Ερμηνεία αεροφωτογραφίας για μονοπάτι Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας  είναι δυνατόν να εντοπιστούν μονοπάτια που υπήρχαν στο παρελθόν και σήμερα έχουν καταπατηθεί ή έχουν μετατραπεί σε δρόμους. Εντοπίζονται  τόσο με την βοήθεια της στερεοσκοπικής παρατήρησης όσο και με την ψηφιακή μέσω κατάλληλου λογισμικού […]