Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό ρεμάτων (ρέμα) –ρευματιδίων-ρυακιών.

Φωτοερμηνεία για τον εντοπισμό ρεμάτων (ρέμα) –ρευματιδίων-ρυακιών. Με την ερμηνεία αεροφωτογραφιών διάφορων ετών μπορούμε μέσω της στερεοσκοπικής παρατήρησης (αεροφωτογραφίας /αεροφωτογραφίες) να εντοπίσουμε ρέμα – ρέματα, ρυάκια και ρευματίδια. Επίσης με αεροφωτογραφία ή αεροφωτογραφίες μπορούμε να εντοπίσουμε: την κοίτη του ρέματος , […]