Φωτοερμηνεία για Αυθαίρετα

Φωτοερμηνεία για Αυθαίρετα  (Απόδειξη χρόνου κατασκευής με αεροφωτογραφία / αεροφωτογραφίες ) Η ερμηνεία αεροφωτογραφίας/ αεροφωτογραφιών στα αυθαίρετα  αποτελεί αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο για την νομιμοποίηση τους.  Μέσω της φωτοερμηνείας μπορεί να αποδειχθεί ο χρόνος κατασκευής  τους και έτσι να επιτευχθεί μείωση του […]