Μελέτη αεροφωτογραφιών για τον προσδιορισμός της ηλικίας δέντρων

Μελέτη αεροφωτογραφιών για τον προσδιορισμός της ηλικίας δέντρων Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφόρων ετών (*) μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγάλη ακρίβεια την ηλικία ενός δέντρου. Παράλληλα μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν αυτό φύεται αυτοφυώς ή από ανθρώπινη παρέμβαση. Επίσης μπορούμε να υπολογίσουμε τον […]