Φωτοερμηνεία για όρια οικοπέδου

Φωτοερμηνεία σε αεροφωτογραφία / αεροφωτογραφίες για  καταπάτηση σε όριο / όρια  ιδιοκτησίας Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφίες  μπορούμε να εντοπίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τα καταπατημένα  όρια της ιδιοκτησίας σας. Τα όρια (όριο)  της ιδιοκτησίας σας  που μπορούν να […]