Διαθεσιμότητα αεροφωτογραφιών ετών 1945,1955,1960,1975,1983,1993,2003 και 2009 για φωτοερμηνεία.

Διαθεσιμότητα αεροφωτογραφιών ετών 1945,1955,1960,1975,1983,1993,2003  και 2009 για φωτοερμηνεία.

Συμπληρώστε την online φόρμα ώστε να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την διαθεσιμότητα αεροφωτογραφιών  των ετών που σας ενδιαφέρουν.

Γενικές πληροφορίες

-Σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν αεροφωτογραφίες κυρίως των ετών 1945,1960,1972 και 2002. (υπάρχουν και εξαιρέσεις)

-Τα έτη των λήψεων των αεροφωτογραφιών ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή και την περίοδο αεροφωτογράφισής  της.

-Συγκεκριμένα υπάρχουν διαθέσιμες αεροφωτογραφίες (ανάλογα με την περιοχή) για τα έτη (χρονολογίες): 1929,1939,1940,1945,1955,1956,1957,1958,1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014.Διαθεσιμότητα αεροφωτογραφιών ετών 1945,1955,1960,1975,1983,1993,2003 και 2009 για φωτοερμηνεία.

Σχετικά με τις κλίμακες των αεροφωτογραφιών

-Έτος 1945 :Οι αεροφωτογραφίες του έτους 1945 είναι συνήθως σε κλίμακα 1:42.000.

-Έτος 1960 :Οι αεροφωτογραφίες του έτους 1960 είναι συνήθως σε κλίμακα 1:30.000.

-Έτος 1972 :Οι αεροφωτογραφίες του έτους 1972 είναι συνήθως σε κλίμακα 1:40.000.

-Έτος 2003 :Οι αεροφωτογραφίες του έτους 2003 είναι συνήθως σε κλίμακα 1:30.000.

Οι παραπάνω αναφορές δεν σημαίνουν ότι οι αεροφωτογραφίες έχουν πάντα αυτή την κλίμακα. Σε μια περιοχή μπορεί να υπάρχουν αεροφωτογραφίες ενός έτους με δυο διαφορετικές κλίμακες π.χ. 1:40.000 και 1:15.000

-Οι αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση).

-Η πλειοψηφία των αεροφωτογραφιών είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

-Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς μιας αεροφωτογραφίας (ενός έτους) για ψηφιακή παρατήρηση.

Συμβουλή

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο από αρκετούς πελάτες μας να αγοράζουν αεροφωτογραφίες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για στερεοσκοπική παρατήρηση π.χ μεγενθυμένες (οι οποίες έχουν υψηλότερο κόστος από τις στερεοσκοπικές) σας παρέχουμε τη δυνατότητα να μεταβούμε εμείς στις αρμόδιες υπηρεσίες ,με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που διαθέτουμε στο γραφείο μας,και να σας παραγγείλουμε μόνο τις απαραίτητες ,για την διενέργεια της φωτοερμηνείας ,και όχι περιττές.

Παρατηρήσεις 

-Οι αεροφωτογραφίες που χρησιμοποιούμε για την διενέργεια φωτοερμηνείας είναι πάντα από δημόσιες υπηρεσίες με σφραγίδα γνησιότητας !

-Εφόσον μας αναθέσετε και την μελέτη φωτοερμηνείας τότε το γραφείο μας αναλαμβάνει και την αγορά των αεροφωτογραφιών

Διαθεσιμότητα αεροφωτογραφιών ετών 1945,1955,1960,1975,1983,1993,2003 και 2009 για φωτοερμηνεία. –> επικοινωνήστε μαζί μας.