Online Προσφορά

Online Προσφορά για εύρεση αεροφωτογραφιών, στερεοσκοπικό έλεγχο και έκθεση φωτοερμηνείας.

Συμπληρώστε τη φόρμα ή εναλλακτικά , κάντε κλικ εδώ για να προχωρήσετε.

Εντοπίστε την ιδιοκτησία σας και στη συνέχεια παραθέστε τις συντεταγμένες Χ,Υ που εμφανίζονται στο κέντρο της  (μπορείτε να δείτε εδώ την αναλυτική διαδικασία εντοπισμού)

    Προτείνουμε να διαβάσετε (εδώ) τις απαντήσεις μας στα συχνότερα ερωτήματα πελατών μας.

    Για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων διαβάστε (εδώ)

    Επειδή οι αεροφωτογραφίες (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) δεν αποτελούν αποδεικτικό υλικό (σύμφωνα με τη νομοθεσία) εάν δεν συνοδεύονται από στερεοσκοπικό ελέγχό τους ή αντίστοιχη τεχνική έκθεσή μας(που είναι απαραίτητη για την αποδεικτική τους ισχύ) το γραφείο μας δεν προμηθεύει μόνο τις αεροφωτογραφίες . 

     Προσοχή σε παραπλανητικές διαφημίσεις.