Αεροφωτογραφίες 1945 1955 1960 1975 1983 1993 2003 2011-Αυθαίρετα

Αεροφωτογραφίες 1945 1955 1960 1975 1983 1993 2003 2011-Αυθαίρετα-Φωτοερμηνεία-Μελέτες

Μέσω της φωτοερμηνείας μπορεί να αποδειχθεί ο χρόνος κατασκευής  τους και έτσι να επιτευχθεί μείωση του προστίμου νομιμοποίησης που κυμαίνεται  από 20% έως 85%.

Η ερμηνεία αεροφωτογραφιών γίνεται τόσο μονεικονικά  όσο και   στερεοσκοπικά  (τρισδιάστατη  παρατήρηση).

Ο συνδυασμός των όποιων αποτελεσμάτων παρατίθεται σε αντίστοιχη έκθεση ως αποδεικτικό παλαιότητας αυθαιρέτου.

Παράλληλα μπορεί να γίνει  και  χρήση της στην  ειδική πλατφόρμα του ΤΕΕ .

Τα έτη των λήψεων αεροφωτογραφιών ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή και την περίοδο αεροφωτογράφισής  της.

Αεροφωτογραφίες 1945 1955 1960 1975 1983 1993 2003 2011-ΑυθαίρεταΣυγκεκριμένα υπάρχουν αεροφωτογραφίες για τα κάτωθι  έτη (χρονολογίες):

1929, 1939, 1940, 1945,1955,1956,1957,1958,1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014.

Οι ως άνω αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση). Η πλειοψηφία των αεροφωτογραφιών είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς μιας αεροφωτογραφίας (ενός έτους) για μονοεικονική ή ψηφιακή παρατήρηση.

Για τα κρίσιμα έτη 1945,1955,1960,1975,1983,1993,2003 και 2011 ζητήστε μας μια συμφέρουσα προσφορά φωτοερμηνείας, συμπληρώνοντας την online φόρμα,

Για Αεροφωτογραφίες 1945 1955 1960 1975 1983 1993 2003 2011-Αυθαίρετα-Φωτοερμηνεία-Μελέτες ,επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά.