Δωρεάν έλεγχος αεροφωτογραφιών

Ο Δωρεάν έλεγχος αεροφωτογραφιών γίνεται :

Με την επίσκεψή σας στο γραφείο μας, μπορούμε να εξετάσουμε παρουσία σας ,τις αεροφωτογραφίες που διαθέτετε (ένα στερεοζεύγος)  και να σας παραθέσουμε προφορικά τα όποια συμπεράσματα προκύψουν από την ως άνω μελέτη.

Δωρεάν έλεγχος αεροφωτογραφιών

Ο Δωρεάν έλεγχος αεροφωτογραφιών γίνεται για μια και μόνο υπόθεση ανά πελάτη.

Ο δωρεάν έλεγχος ισχύει μόνο υπό τις προϋποθέσεις που θα αναφερθούν στην τηλεφωνική μας συνομιλία και δεν είναι δεσμευτικός.