Ερμηνεία αεροφωτογραφίας για χρήση σε Δασαρχείο , Πολεοδομία, Δ/νση Δασών, Υπουργεία κ.α.

Ερμηνεία αεροφωτογραφίας για χρήση σε Δασαρχείο , Πολεοδομία, Δ/νση Δασών, Υπουργεία κ.α.

H  ερμηνεία αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφίες  διαφόρων ετών συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζετε  για υποθέσεις  στο Δασαρχείο, στην Πολεοδομία , στην  Διεύθυνση Δασών , στο  Δικαστήριο κ.α.

Συμβολή της φωτοερμηνείας με χρήση αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφίες  για :

Α).Υποθέσεις για Δασαρχείο που αφορούν  :

 • έκδοση Πράξεως Χαρακτηρισμού δασαρχείου 
 • Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής (με φωτοερμηνεία για δασαρχείο)
 • Αναδασωτέα έκταση 
 • Εκχερσωμένη έκταση 
 • Χορτολιβαδική έκταση 
 • Δασική έκταση 
 • και άλλες

Β).Υποθέσεις Πολεοδομίας  που αφορούν  :

 • εντοπισμό κατασκευής – κατοικίας προ του έτους 1955
 • νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων για απόδειξη χρόνου κατασκευής (με φωτοερμηνεία για πολεοδομία) 
 • δρόμου προϋφιστάμενου του έτους 1923 για πολεοδομία 
 • και άλλες

Γ).Υποθέσεις για  Διεύθυνση  Δασών που αφορούν  :

 • Επίλυση δασικών αμφισβητήσεων 
 • Επιτροπές 
 • Δασικούς  χάρτες 
 • και άλλες

Επίσης σας παρέχουμε την δυνατότητα να σας εκπροσωπήσουμε στις ως άνω υπηρεσίες  καθώς και στα δικαστήρια  ως τεχνικοί σύμβουλοι.

Ερμηνεία αεροφωτογραφίας για χρήση σε Δασαρχείο , Πολεοδομία, Δ/νση Δασών, Υπουργεία κ.α.

Ερμηνεία αεροφωτογραφίας για χρήση σε Δασαρχείο , Πολεοδομία, Δ/νση Δασών, Υπουργεία κ.α. για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας .