Νέα-Ανακοινώσεις

Νέα-Ανακοινώσεις

 Δασικά Αυθαίρετα.

Ενημερώνουμε όλους τους πελάτες μας πανελλαδικά , να επικοινωνήσουν μαζί μας, για το στάδιο της φωτοερμηνείας που απαιτείται μετά την υποβολή της αντίρρησής κατά του Δασικού Χάρτη.

Προσοχή σε παραπλανητικές διαφημίσεις.