Χρονολογίες

Χρονολογίες

Χρονολογίες λήψεως αεροφωτογραφιών.

 Συμπληρώστε την online φόρμα (εδώ) ώστε να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την διαθεσιμότητα των αεροφωτογραφιών που σας ενδιαφέρουν.

Συγκεκριμένα υπάρχουν αεροφωτογραφίες για τα έτη (χρονολογίες):

1929, 1939,1940, 1945, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014.

Οι αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση).
Η πλειοψηφία των αεροφωτογραφιών είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.
Τα έτη των λήψεων αεροφωτογραφιών ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή και την περίοδο αεροφωτογράφισής  της. 
Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς μιας αεροφωτογραφίας για μονοεικονική ή ψηφιακή παρατήρηση.

Χρονολογίες

Χρονολογίες λήψεως αεροφωτογραφιών:Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. 

 Το γραφείο μας  αναλαμβάνει αγορά αεροφωτογραφιών μόνο για πελάτες που μας αναθέτουν στερεοσκοπικό έλεγχο ή έκθεση  φωτοερμηνείας.