Προσδιορισμός θέσης ακινήτου για ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο με την βοήθεια αεροφωτογραφιών.

Προσδιορισμός θέσης ακινήτου για ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο με την βοήθεια αεροφωτογραφιών.

Προσδιορισμός θέσης ακινήτου για ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο με την βοήθεια αεροφωτογραφιών.

Ο γεωγραφικός εντοπισμός της θέσης ενός ακινήτου αποτελεί για πολλούς ιδιοκτήτες μια δύσκολη διαδικασία.

Ορισμένοι  λόγοι που καθιστούν δύσκολο τον εντοπισμό των ακινήτων  είναι:

  1. Βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές
  2. Βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων
  3. Έχουν αποδοθεί με κληρονομιά δίχως οι κληρονόμοι να γνωρίζουν την γεωγραφική τους θέση.
  4. Τα τοπογραφικά διαγράμματα έχουν συνταχθεί δίχως συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. 87
  5. Βρίσκονται εντός διανομών ,αναδασμών κ.α.

Σε αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν καθώς και σε πολλές άλλες το γραφείο μας αναλαμβάνει να εντοπίσει την θέση του ακινήτου σας με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια (σε περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό) και να σας συντάξει απόσπασμα με συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α ’87 για την υποβολή του ακινήτου σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ερωτήματα με απαντήσεις.

Ερώτηση 1: Με την βοήθεια αεροφωτογραφιών μπορείτε να εντοπίσετε το ακίνητο μου;

Φυσικά !! Πατήστε εδώ για περισσότερα !!

Ερώτηση 2:Τα όρια του ακινήτου μου έχουν καταπατηθεί και δεν μπορώ να τα προσδιορίσω με ακρίβεια ώστε υποβάλω δήλωση στο Κτηματολόγιο; Τι πρέπει να κάνω;

Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών μπορούμε να εντοπίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τα όρια της ιδιοκτησίας σας ώστε να συντάξουμε απόσπασμα με συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. ‘87. Για περισσότερα  Πατήστε εδώ  !!

Ερώτηση 3: Έχω παλαιό τοπογραφικό στο οποίο οι συντεταγμένες είναι σε μορφή HATT μπορείτε να το εντοπίσετε;

Εφόσον οι συντεταγμένες είναι σε μορφή Ηatt μπορούμε να μετατρέψουμε τις συντεταγμένες σε Ε.Γ.Σ.Α 87 και να εντοπίσουμε το ακίνητο σας με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Ερώτηση 4:Το τοπογραφικό μου διάγραμμα δεν έχει συντεταγμένες υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού;

Εφόσον στο τοπογραφικό σας διάγραμμα διακρίνονται φωτοσταθερά (δρόμοι, σπίτια μαντρότοιχοι ,πεζούλες) τόσο εντός όσο  εκτός του περιγράμματος του ακινήτου σας με την βοήθεια αεροφωτογραφιών διαφόρων ετών υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού (υπό προϋποθέσεις).

Ερώτηση 5: Έχω στην κατοχή μου χάρτη( 1:5000, διανομής, αναδασμού κ.α.) στον οποίο εμφανίζεται και το περίγραμμα του ακινήτου μου. Μπορείτε να μου συντάξετε απόσπασμα με συντεταγμένες; Το απόσπασμα αυτό θα αποτελεί και τοπογραφικό;

Μετά από ψηφιακή επεξεργασία του χάρτη μπορούμε να εντοπίσουμε το ακίνητο σας και να σας συντάξουμε απόσπασμα με συντεταγμένες. Το απόσπασμα δεν αποτελεί τοπογραφικό διάγραμμα σε καμία περίπτωση.

Σημαντική παρατήρηση:

H έκδοση αποσπάσματος με συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. 87 για το ακίνητο σας δεν αποτελεί τοπογραφικό διάγραμμα όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους και με την προσκόμιση του παραπάνω αποσπάσματος δίχως να είναι απαραίτητη η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε ανεπιφύλακτα με το γραφείο μας.