Φωτοερμηνεία βαθμίδες

Εντοπισμός βαθμίδας – μαντρότοιχου – λιθοσωρού και ξερολιθιάς

 Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη βαθμίδας, λιθοσωρού,μαντρότοιχου  και ξερολιθιάς εντός της  ιδιοκτησίας  σας   σε   οποιαδήποτε   περιοχή  της Ελλάδος και παράλληλα να εξετάσουμε την διαχρονική θέση της με την βοήθεια αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών  διαφόρων ετών (*), συντάσσοντας και αντίστοιχη έκθεση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών, δικαστήρια, πολεοδομία κ.α..

bathmides

Τι είναι η ξερολιθία;

  Πρόκειται για τοίχο κατασκευασμένο από πέτρες και χρησιμοποιείται για την δημιουργία καλλιεργήσιμηςγης σε βαθμίδες κυρίως σε πλάγιες. Με την ξερολίθια επιτυγχάνεται η συγκράτηση του εδάφους και παράλληλα αποτελεί και αδιαμφισβήτητο διαχρονικό διαχωριστικό όριο μεταξύ  δυο ιδιοκτησιών ,μιας που αποτελεί φράχτη.

mantrotoixos2

(*) αεροφωτογραφίες των ετών:

1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 19341, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Οι ως άνω αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση). Η πλειοψηφία τους είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον  εντοπισμό βαθμίδας-βαθμίδων, μαντρότοιχου,λιθοσωρού και ξερολιθιάς  της ιδιοκτησίας σας ,μέσω αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών  , είμαστε πάντα στην διάθεση σας.