Φωτοερμηνεία για Δασικούς Χάρτες

Φωτοερμηνεία για Δασικούς Χάρτες  με χρήση αεροφωτογραφιών για ενστάσεις (αντιρρήσεις)

Η εξέταση της μορφής της ιδιοκτησίας σας  γίνεται με  την μελέτη αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών των ετών 1945 , 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 κ.α.

Σκοπός να εξεταστεί η διαχρονική μορφή της  έκτασης σας και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Φωτοερμηνεία για Δασικούς Χάρτες

Μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η ιδιοκτησία σας είχε μορφή

  • γεωργική- αγροτική,
  • χορτολιβαδική,
  • βραχώδη ,
  • δάσους ή
  • δασική .

Παράλληλα μπορούμε να συντάξουμε και έκθεση φωτοερμηνείας για χρήση στους Δασικούς Χάρτες (υποβολή αντιρρήσεων)  Δασαρχεία , Διευθύνσεις Δασών, Πολεοδομία, Δικαστήρια κ.α.

Επίσης μπορούμε να παρασταθούμε ως δασοτεχνικοί σύμβουλοι στις επιτροπές αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών!!!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Φωτοερμηνεία για Δασικούς Χάρτες  με χρήση αεροφωτογραφιών για ενστάσεις (αντιρρήσεις) , είμαστε πάντα στην διάθεση σας.