Υπολογισμός τέλους

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται με αυτή ο χαρακτήρας, έχει καθοριστεί ως εξής:

 

 Εμβαδόν έκτασης Υποβολή αυτοπροσώπως

(ή μέσω τρίτου)

Ηλεκτρονική
Υποβολή *
έως και 1.000 τ.μ. 50 ευρώ 45 ευρώ
πάνω από 1.000 τ.μ.

έως και 5.000 τ.μ.

150 ευρώ 135 ευρώ
πάνω από 5.000 τ.μ.

έως και 20.000 τ.μ.

500 ευρώ 450 ευρώ
πάνω από 20.000 τ.μ.

έως και 100.000 τ.μ.

1.000 ευρώ 900 ευρώ
πάνω από 100.000 τ.μ.

έως και 300.000 τ.μ.

2.000 ευρώ 1.800 ευρώ
μεγαλύτερης των

300.000 τ.μ.

4.000 ευρώ 3.600 ευρώ