Χρονολογίες λήψεως αεροφωτογραφιών.

Χρονολογίες λήψεως αεροφωτογραφιών.

Συμπληρώστε την online φόρμα (εδώ) ώστε να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την διαθεσιμότητα αεροφωτογραφιών των ετών που σας ενδιαφέρουν.

Συγκεκριμένα υπάρχουν αεροφωτογραφίες για τα έτη (χρονολογίες):

1929, 1939, 1940, 1945, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014.

Τα έτη των λήψεων αεροφωτογραφιών ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή και την περίοδο αεροφωτογράφισής της. 
Οι αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση).
Η πλειοψηφία των αεροφωτογραφιών είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.
Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς μιας αεροφωτογραφίας για μονοεικονική ή ψηφιακή παρατήρηση.

1945 aerofotografia

Χρονολογίες λήψεως αεροφωτογραφιών.: Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.