Πολεοδομία

Πολεοδομία Αεροφωτογραφίες και Φωτοερμηνεία

Συμβολή της φωτοερμηνείας με χρήση αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφιών για την πολεοδομία όπως:

  • Εντοπισμό κατασκευής 
  • Δρόμο (προ 1923) 
  • Κατοικία προ του έτους 1955 
  • Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου -Αυθαίρετα 
  • Απόδειξη χρόνου κατασκευής -Παλαιότητα 

Επίσης σας παρέχουμε την δυνατότητα να σας εκπροσωπήσουμε στην πολεοδομία  ως τεχνικοί σύμβουλοι.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Πολεοδομία Αεροφωτογραφίες και Φωτοερμηνεία ,μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας .