Αεροφωτογραφίες online αίτηση διαθεσιμότητας | LandDesign.gr

Αεροφωτογραφίες online αίτηση διαθεσιμότητας | LandDesign.gr

Για αναζήτηση αεροφωτογραφιών συμπληρώστε την Online προσφορά και θα σας ενημερώσουμε αυθημερόν για την διαθεσιμότητα τους.
 Για να εντοπίσετε την ιδιοκτησία σας με συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α.’87 πατήστε εδώ.

 Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αγορά αεροφωτογραφιών μόνο για πελάτες που μας αναθέτουν στερεοσκοπικό έλεγχο ή έκθεση φωτοερμηνείας.
 Ενημερωτικά υπάρχουν αεροφωτογραφίες για όλη την επικράτεια.
 Τα έτη φωτοληψίας ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή.
 Η πλειοψηφία των αεροφωτογραφιών είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες για τα πιο πρόσφατα έτη.
 Οι αεροφωτογραφίες για τις οποίες θα γίνει ο στερεοσκοπικός έλεγχος είτε η έκθεση φωτοερμηνείας είναι πάντα σε ζεύγη.
 Ενδεικτικές χρονολογίες αεροφωτογραφιών : 1945, 1960, 1971, 1975, 1983, 1992, 1993, 2002, 2003, 2010, 2011.

Αεροφωτογραφίες online αίτηση διαθεσιμότητας | LandDesign.gr

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας ανεπιφύλακτα!!