Πολεοδομία

Πολεοδομία Αεροφωτογραφίες και Φωτοερμηνεία Συμβολή της φωτοερμηνείας με χρήση αεροφωτογραφίας / αεροφωτογραφιών για την πολεοδομία όπως: Εντοπισμό κατασκευής  Δρόμο (προ 1923)  Κατοικία προ του έτους 1955  Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου -Αυθαίρετα  Απόδειξη χρόνου κατασκευής -Παλαιότητα  Επίσης σας παρέχουμε την δυνατότητα να σας εκπροσωπήσουμε […]

Φωτοερμηνεία για Αυθαίρετα

Φωτοερμηνεία για Αυθαίρετα  (Απόδειξη χρόνου κατασκευής με αεροφωτογραφία / αεροφωτογραφίες ) Η ερμηνεία αεροφωτογραφίας/ αεροφωτογραφιών στα αυθαίρετα  αποτελεί αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο για την νομιμοποίηση τους.  Μέσω της φωτοερμηνείας μπορεί να αποδειχθεί ο χρόνος κατασκευής  τους και έτσι να επιτευχθεί μείωση του […]