Τοπογραφικά

Τοπογραφικά Χαλκίδα και Εύβοια -Αποτύπωση εκτάσεων- Ταχυμετρικά και Μέσω Δορυφορικών Συστημάτων. Το γραφείο μας διαθέτει τον αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό για τοπογραφικές εργασίες εντός δασών και δασικών εκτάσεων (χρήση σε δασαρχείο) καθώς και  για οποιαδήποτε άλλη  χρήση (έκδοση οικοδομικής αδείας ,κτηματολόγιο,πολεοδομία […]

Τοπογραφικά Διαγράμματα

alt

♦  Αποτύπωση εκτάσεων, ταχυμετρικά και μέσω δορυφορικών συστημάτων. ♦  Χαράξεις ισοϋψών σε κτήματα(υψομετρική αποτύπωση). ♦  Οριοθέτηση κτημάτων: * Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας * Από γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87 * Από χάρτες Γ.Υ.Σ. ♦  Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής. ♦  Καθορισμός αιγιαλού και […]