Ερμηνεία Αεροφωτογραφίας (Φωτοερμηνεία)

Με την Ερμηνεία Αεροφωτογραφίας (Φωτοερμηνεία) μπορούμε και σας παρέχουμε διαχρονικά δεδομένα  που αφορούν την ιδιοκτησία σας σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος.

Το γραφείο μας διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό,εντοπίζοντας διαχρονικά στοιχεία όπως :

– όριο ιδιοκτησίας
– ύπαρξη ή μη δασοκάλυψης
– μονοπάτι
– δρόμο
– παλαιά κατασκευή
– κατοικία
– βαθμίδα
– μαντρότοιχο

 (περισσότερα)

Με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού μπορούμε και σας παρέχουμε την δυνατότητα αναπαράστασης των τρισδιάστατων ευρημάτων της  στερεοσκοπικής  παρατήρησης , που είναι ορατά μόνο με την χρήση στερεοσκοπίου, σε εκτυπώσιμη μορφή μαζί με την αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας. Έτσι οποιοσδήποτε μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος και την μορφή των ευρημάτων δίχως να απαιτεί ειδικές γνώσεις φωτοερμηνείας  όπως δικαστές, δικηγόροι και ιδιώτες.

Η παραπάνω μέθοδός  έχει συμβάλλει στην κατανόηση των ευρημάτων της στερεοσκοπικής παρατήρησης  σε πραγματογνωμοσύνες, που έχουμε αναλάβει κατά καιρούς ,παρέχοντας σας πρωτοποριακές διαχρονικές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις.

Οι υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται μόνο στην Χαλκίδα και στα όρια του Νομού Εύβοιας αλλά σε όλη την Ελλάδα.

Ερμηνεία Αεροφωτογραφίας (Φωτοερμηνεία)

Δείτε στερεοσκοπικά  αεροφωτογραφίες με την χρήση 3D γυαλιών :     

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ερμηνεία Αεροφωτογραφίας (Φωτοερμηνεία) επικοινωνήστε μαζί μας.