Μελέτες φωτοερμηνείας

Μελέτη – Μελέτες Φωτοερμηνείας (αεροφωτογραφίας -αεροφωτογραφιών) για τον εντοπισμό :

  • Μελέτες Φωτοερμηνείας Καταπατημένης έκτασης.
  • Μελέτες Φωτοερμηνείας  Χειμέριου κύματος (ορισμός γραμμής αιγιαλού).