Αγορά

Αγορά Αεροφωτογραφιών 

Αγορά Αεροφωτογραφιών για την διενέργεια φωτοερμηνείας.

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει αγορά αεροφωτογραφιών  ΜΟΝΟ (*) για  πελάτες που μας αναθέτουν στερεοσκοπικό έλεγχο ή έκθεση φωτοερμηνείας.

(*)Επειδή οι αεροφωτογραφίες από μόνες τους δεν αποτελούν αποδεικτικό υλικό (σύμφωνα με τη νομοθεσία) το γραφείο μας δεν προμηθεύει ούτε αποστέλλει αεροφωτογραφίες εάν δεν συνοδεύονται από στερεοσκοπικό έλεγχο ή τεχνική έκθεσή μας.

Συμπληρώστε την online φόρμα ώστε να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την διαθεσιμότητα των αεροφωτογραφιών που σας ενδιαφέρουν.

Αγορά

Οι αεροφωτογραφίες περιλαμβάνουν συνήθως μεγάλες εκτάσεις και όχι μόνο την ιδιοκτησία σας, αφού η κλίμακα λήψης τους κυμαίνεται από 1:30.000 έως 1:42000. 
Έτσι σε μια αεροφωτογραφία είναι δύσκολο να εντοπιστεί μια έκταση εάν δεν εντοπιστούν φωτοσταθερά.
Υπάρχουν όμως και αεροφωτογραφίες οι οποίες είναι σε κλίμακα από 1:5000 έως 1: 15.000. Έτσι ο εντοπισμός της έκτασής σας να γίνεται πιο εύκολα ενώ παράλληλα ,λόγω και της καλύτερης ποιότητας φωτοληψίας τους, προκύπτουν και πιο ασφαλή συμπεράσματα.
Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο από αρκετούς πελάτες μας να αγοράζουν αεροφωτογραφίες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για στερεοσκοπική παρατήρηση π.χ μεγενθυμένες (οι οποίες έχουν υψηλότερο κόστος από τις στερεοσκοπικές) σας παρέχουμε τη δυνατότητα να μεταβούμε εμείς στις αρμόδιες υπηρεσίες και να σας παραγγείλουμε μόνο τις απαραίτητες,για την διενέργεια της φωτοερμηνείας, και όχι περιττές.

Αγορά Αεροφωτογραφιών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

Μετάβαση σε όλες τις υπηρεσίες για την Αγορά Αεροφωτογραφιών.
Υπόδειξη της θέσης της ιδιοκτησίας σας στους αρμοδίους υπαλλήλους για τον εντοπισμό μόνο των αεροφωτογραφιών που την περιλαμβάνουν.
 Παραγγελία μόνο των σωστών αεροφωτογραφιών
Παραλαβή αεροφωτογραφιών (5 έως 20 μέρες)
Αποστολή αεροφωτογραφιών και έκθεσης σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.
Δασοτεχνική υποστήριξη ακόμα και αν δεν προβείτε στην διενέργεια εκθέσεως φωτοερμηνείας.
Εκτιμώμενος χρόνος διενέργειας φωτοερμηνείας 3-5 εργάσιμες μέρες από την παραλαβή των σχετικών αεροφωτογραφιών και εγγράφων.

Οι ως άνω αεροφωτογραφίες είναι στερεοσκοπικές και είναι πάντα σε ζεύγη (για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση).

Η πλειοψηφία τους είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

agora aerofotografion

Ενημέρωση : Για να προβούμε στην Αγορά Αεροφωτογραφιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και ο στερεοσκοπικος έλεγχος της αεροφωτογραφίας ή των αεροφωτογραφιών .

 Προσοχή σε παραπλανητικές διαφημίσεις.

Για αγορά αεροφωτογραφιων και στερεοσκοπικου έλεγχου επικοινωνήστε μαζί μας.