Κόστος

Κόστος  

Κόστος Φωτοερμηνείας- Ευκολίες πληρωμής- Ειδικές τιμές.

Συμπληρώστε την online φόρμα  ώστε να σας αποστείλουμε δωρεάν μια συμφέρουσα προσφορά φωτοερμηνείας για την ιδιοκτησία σας.

Το κόστος της φωτοερμηνείας  εξαρτάται:

Aπό το πλήθος των αεροφωτογραφιών που θα εξεταστούν,
Tον τρόπο παρατήρησης αυτών (στερεοσκοπική, μονοεικονική και ψηφιακή) καθώς και
Tην χρήση για την οποία θα γίνει η έκθεση φωτοερμηνείας.

 Προσοχή σε παραπλανητικές διαφημίσεις.

Το γραφείο μας παρέχει τις έξης δυνατότητες πληρωμής:

Μηνιαίες  άτοκες δόσεις  εφόσον εξοφληθεί ολόκληρος ο Φ.Π.Α. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από την τιμή της φωτοερμηνείας. 
20% έκπτωση σε παλαιούς πελάτες μας (πριν του έτους 2013  και για * υψηλό κόστος φωτοερμηνείας ).
Σε ανέργους ειδικές τιμές  και μέγιστος αριθμός δόσεων 6 μήνες. Σχετικά με την διαδικασία των δόσεων επικοινωνήστε μαζί μας
Σε ΑΜΕΑ έκπτωση 30% (πολιτική του γραφείου μας*).
25% συνολική έκπτωση για δυο φωτοερμηνείες  στην ίδια περιοχή  επ’ ονόματι του ιδίου πελάτη (χρήση ίδιων στερεοζευγών αεροφωτογραφιών  και για τις δυο περιπτώσεις *).

Κόστος

 Σε περίπτωση που είστε σε ειδική κατηγορία και δεν περιλαμβάνεστε στις ως άνω περιπτώσεις επικοινωνήστε μαζί μας για οικονομική πρόσφορα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κόστος  Φωτοερμηνείας, επικοινωνήστε μαζί μας.