Ενδεικτικά έτη αεροφωτογραφιών με πανελλαδική κάλυψη

Ενδεικτικά έτη αεροφωτογραφιών με πανελλαδική κάλυψη
Σας ενημερώνουμε ότι τα έτη των αεροφωτογραφιών ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή.
Ενδεικτικά έτη αεροφωτογραφιών:
1929 – 1960 : 1929, 1939,1940, 1945, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
1961 – 1970 : 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970
1971 – 1980 : 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
1981 – 1990 : 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
1991 – 2000 : 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
2001 – 2010 : 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
2011 – 2017 : 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ,2016, 2017

 Εφόσον επιθυμείτε να σας ενημερώσουμε για την διαθεσιμότητα αεροφωτογραφίας ή αεροφωτογραφιών για την ιδιοκτησία σας συμπληρώστε την online φόρμα (Online προσφορά) είτε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά.

 Οι αεροφωτογραφίες είναι τόσο σε ψηφιακή μορφή όσο και σε αναλογική. Υπάρχουν επίσης αεροφωτογραφίες  στερεοσκοπικές καθώς και μεγενθυμένες. Η πλειοψηφία τους είναι ασπρόμαυρες αλλά υπάρχουν και έγχρωμες συνήθως για τα πιο πρόσφατα έτη.

 Σας παρέχουμε την δυνατότητα επεξεργασίας αεροφωτογραφιών και μεγένθυνσης τους ακόμα και από κλίμακα 1:42.000. Η επεξεργασία γίνεται με την χρήση υπερσύγχρονων σαρωτών και εξειδικευμένων λογισμικών που διαθέτουμε.

 Οι αεροφωτογραφίες μπορούν να επεξεργαστούν και σε περιβάλλον G.I.S.

 Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά αεροφωτογραφιών είναι και ο στερεοσκοπικός- ψηφιακός  έλεγχος.

Περισσότερα για αεροφωτογραφίες –> Πατήστε εδώ

Περισσότερα για φωτοερμηνεία –> Πατήστε εδώ